Дизайн

Промишленият дизайн е декоративното или естетическо възприятие на външния вид на всеки продукт.
София, пл. Славeйков 11
ет. 2, офис 5
моб: 0889220101; 0887956766
Tel./Fax: + 3592 9812788
office@rppartners-bg.com.
Накратко за дизайните

изайнът може да представлява  триизмерни изображения , каквато е повархност на предмета или двуизмерно, каквито са фонове, мотиви, линии или цветове.

 

За да бъде защитен дизайнът, съгласно повечето национални законодателства, той трябва да бъде нов и/или оригинален. Новостта или  оргиналността се определят по отношение на съществуващите дизайни към момента.

 

Промишленит дизайни намира приложение при различни видове продукти от коли, части на коли, опаковки, столове, текстил, технически или медицински инструменти до часовници, бижута и други луксозни стоки, стоки за домакинството и елктричски уреди, архитектурни обекти и др.

 

Ние ще ви консултираме как да постигнете максимална защита на своите дизайни  и истински монопол срещу нарушители, създаващи същите или подобни на вънщен вид продукти независимо и без копиране.

 

Нашите услуги за дизайните

Национални заявки пред Патентно ведомство на Република България 

  1. Изготвяне и подаване на заявка
  2. Претендиране на приоритет и издаване на приоритетно свидетелство
  3. Проучване за регистрабилност на orpdxk
  4. Подновяване на регистрацията
  5. Възражение срещу решение за предварителен отказ за регистрация
  6. Възражение срещу решение за прекратяване на експертизата
  7. Искане за заличаване на регистриран дизайн
  8. Изготвяне и подаване на възражение срещу регистрация на заявен дизайн

 

Международни заявки пред WIPO 

1.  Изготвяне и подаване на заявка за международна регистрация на дизайн

 

Европейски дизайн пред OHIM 

1.  Изготвяне, подаване, експертиза и регистрация на Европейски дизайн

2.  Отложена публикация

3.  Подновяване на регистрацията

4.  Изготвяне и подаване на опозиция срещу заявка за Европейска марка

5.  Искане за заличаване на Европейски дизайн

6.  Изготвяне и подаване на възражение срещу решение на OHIM

7.  Превод на един от фициялните езеци на OHIM (EN,DE,FR,ES,IT) за 100 думи

8.  Вписване на лицензия или друга промяна в правния статус на Европейски дизайн.