Други

Услуги пред различни национални и международни органи
София, пл. Славeйков 11
ет. 2, офис 5
моб: 0889220101; 0887956766
Tel./Fax: + 3592 9812788
office@rppartners-bg.com.
Други услуги за всички обекти

Регистрация на обекти на Интелектуална собственост

 

Регистрация на храни с географски означения и храни с традиционно-специфичен характер по реда на Регламенти 509 и 510 пред Европейската Комисия.

 

Спорове за обекти на интелектуална собственост

 

Нарушения на обекти на интелектуална собственост

 

Мерки за граничен контрол на стоки, пренасяни в нарушение на права на интелектуална собственост

 

Нелоялна конкуренция

 

Лицензиране и лицензионно договаряне за обекти на интелектуална собственост

 

Трансфер на технологии и ноу-хау

 

Оценки от лицензиран оценител за обекти на интелектуална собственост

 

Патентно-правни и маркетингови анализи и консултации

 

Проучвания за обекти на интелектуална собственост на конкурентни компании в съответния пазарен сектор

 

Цялостни фирмени стратегии за закрила с обектите на интелектуалната собственост

 

Специфики на обектите на интелектуална собственост за фармацията, козметиката и ветеринарната медицина

 

Иновативни технически решения и финансирането им от фондове на ЕС и Националния иновационен фонд