Марки

Търговската марка (ТМ) идентифицира произхода на стоките и услугите като гарантира отличителността им от стоките и услугите на конкуренцията.
София, пл. Славeйков 11
ет. 2, офис 5
моб: 0889220101; 0887956766
Tel./Fax: + 3592 9812788
office@rppartners-bg.com.
Накратко за марките и марките за услуги

Търговските марки могат да бъдат думи, лого, девизи или други отличителни знаци, които могат да бъдат представени графично. Те могат да включват например форма на стоки, техни опаковки или звукове, а съгласно  някои  законодателства даже и миризми.

 

Най-добрият начин да защитите вашата търговска марка и да ръководите вашата маркетингова стратегия е да я регистрирате. Силната търговска марка ви дава идентичност, доверие, отличителност от вашият конкурент. Ако Вие не регистрирате ваша ТМ, друг би могъл да я регистрира и чрез нея да придобие вашите права да отличава своите стоки и услуги. А когато притежавате търговска марка, вие ще бъдете в позицията да защитавате правата си и да преследвате нелоялните конкуренти (имитаторите, които използват подобни отличителни знаци на нискокачествини или различни стоки или услуги.

 

Регистрираната ТМ може да действа за неопределено време, докато подържащите такси за нея се заплащат за период от 10години.

Нашите услуги за търговските марки

Национални заявки пред Патентно ведомство на Република България 

 1. Изготвяне и подаване на заявка
 2. Претендиране на приоритет и издаване на приоритетно свидетелство
 3. Ускорена експертиза
 4. Проучване за регистрабилност на TM до три класа
 5. Подновяване на регистрацията
 6. Възражение срещу решение за прекратяване на експертизата
 7. Възражение срещу решение за предварителен отказ за регистрация
 8. Искане за заличаване на регистрирана марка
 9. Искане за отмяна на регистрирана марка
 10. Вписване на ограничаване на списъка на стоките или услугите и издаване на удостоверение
 11. Изготвяне и подаване на възражение срещу регистрация на търговска марка
 12. Изготвяне и подаване на възражение срещу отказ за регистрация на марка
 13. Искане за образуване на процедура по нарушение на права върху регистрирана марка

 

Международни заявки пред WIPO 

1.  Изготвяне и подаване на заявка за международна регистрация на марка

2.  Изготвяне и подаване на заявка за териториално разширение на марка

3.  Искане за заместване на национална регистрация с медународна

4.  Изготвяне и подаване на заявка за международна регистрация на наименование за произход

5.  Искане за вписване на прехвърляне на права, лицензионен договор, учредяване на съпритежание, ограничаване на списъка на стоките и промяна в името на притежателя.

6.   Изготвяне Preparing and filing a response through a local patent attorney against provisional refusal for 1 country member to the Madrid Agreement and Protocol

 

Европейска марка пред OHIM 

1.  Изготвяне, подаване, експертиза и регистрация на Европейска марка e-filing

2.  Изготвяне, подаване, експертиза и регистрация на Европейска марка - by mail

3.  Подновяване на регистрацията

4.  Опозиция срещу Енропейска марка

5.  Изготвяне и подаване на опозиция срещу заявка за Европейска марка

6. Искане за заличаване на Европейска марка

8. Искане за отмяна на Европейска марка

9. Изготвяне на възражение срещу решение

10. Подаване на заявка за Европейска марка чрез БПВ

11. Доклад за регистрацията на Европейска марка

12. Превод на един от фициялните езеци на OHIM (EN,DE,FR,ES,IT) за 100 думи

13. Претендиране на приоритет и изпращане на приоритетно свидетелство

14. Конвертиране на Европейска заявка в национална

15. Вписване на лицензия или друга промяна в правния статус на Европейска марка.