ФАРМАЦЕВТИЧНО ПРАВО

• Консултации по регулаторни въпроси на местно и европейско ниво, във връзка с вноса, търговията и производството на лекарствени продукти и медицински изделия

• Консултации по регулаторни въпроси на местно и европейско ниво, във връзка с вноса, търговията и производството на парафармацевтични продукти, хранителни добавки и козметични продукти.

• Представителство пред местните регулаторни органи и отговорни администрации.

• Процесуално представителство в процедури по обжалване на актове, издадени от местните регулаторни органи, и обжалване на нормативни актове.