ЗА НАС

АрПи Партнерс (RP PARTNERS) е създадено през 2008 г. като сдружение на специалисти, предоставящи услуги в областта на интелектуалната собственост. Оттогава до сега дружеството работи успешно в тази област, като паралелно с това развива дейността си и в други области на правото, като конкурентно, търговско и дружествено право, данъчно и митническо право, фармацевтично право. Водещи принципи за работа с клиентите са професионализъм, лоялност и гъвкавост. Дружеството привлича за всеки конкретен случай най-подходящите висококвалифицирани специалисти с техническа, юридическа и/или икономическа квалификация. 

В защита интересите на своите клиенти в чужбина, Ар Пи Партнерс използва контакти и сътрудничи с правни кантори в повече от 60 държави по света. Това ни позволява да посредничим и управляваме правни и административни действия и търговски отношения на нашите клиенти за различни пазари извън България. Друго направление в дейността на дружеството е свързано с подготовката и управлението на бизнес-проекти, финансирани от фондовете и програмите на Европейския съюз. Проектите се основават на интелектуална собственост и иновации в различните области на индустрията, селското стопанство, екологията, както и на рационални решения в други сфери на обществения живот. 

Адрес::

София, пл. Славeйков 11 ет. 1, офис 12

E-MAIL

office@rppartners-bg.comТелефон за връзка: 

0889220101