Добре дошли в сайта на

RP Partners 

В наши дни все по-значителна част от приходите на компаниите се дължи на интелектуалната собственост /ИС/. Използването на нови продукти и технологии, дизайнерски решения, софтуер и т.н, са предпоставка за по-висока конкурентоспособност и успех на пазара. Придобиването на правна закрила на такива обекти е ефективно средство за защита срещу неправомерно използване от други лица. Ето защо създаването, правната закрила и управлението на интелектуалната собственост се оказва решаващ елемент от бизнес стратегията на всяка фирма. 

 

АрПи Партнерс подпомага своите клиенти при създаването, управлението и правната закрила на различните обекти на интелектуалната собственост - патенти и полезни модели, търговски марки и географски означения, промишлени дизайни, авторско право и нелоялна конкуренция. Ние ги съветваме по всички въпроси, свързани с по-нататъшното използване на тези обекти в бизнеса – като средства за конкурентоспособност и пазарни инструменти, като нематериални дълготрайни активи и обекти на особен залог. 

 

Ние представляваме нашите клиенти пред български и международни институции в процедурите за придобиване на права на интелектуална собственост, както и пред техни конкуренти и контрагенти в случаите на договаряне или оспорване и нарушаване на тези права в бизнеса. 

 

Нашият екип прилага индивидуален подход към всеки отделен казус, съобразен с неговите специфичните особености и сложност. Водим се от интересите на клиента и целта, която следва да се постигне. 

 

Чрез анализ на дейностите на клиента и предлаганите от него продукти и/или услуги, идентифицираме потенциалните обекти на интелектуална собственост и изготвяме цялостна стратегия за тяхната правна закрила. Реализираме тези стратегии и поддържаме във времето създаденото портфолио от обекти на ИС на клиента.