Фармацевтично право

  • Консултации по регулаторни въпроси на местно и европейско ниво, във връзка с вноса, търговията и производството на лекарствени продукти и медицински изделия
  • Консултации по регулаторни въпроси на местно и европейско ниво, във връзка с вноса, търговията и производството на парафармацевтични продукти, хранителни добавки и козметични продукти.
  • Представителство пред местните регулаторни органи и отговорни администрации.
  • Процесуално представителство в процедури по обжалване на актове, издадени от местните регулаторни органи, и обжалване на нормативни актове.


addiction-antibiotic-capsules-159211