Нашият екип

Румяна Пейчева

Инженер-химик, патентен с 20-годишен професионален опит в управление на ИС–портфолиото на голяма фармацевтична компания. Фокусирана основно върху изготвяне на анализи и стратегии за защита на обекти на интелектуалната собственост и в цялостното поддържане и управление на ИС-портфолиото на клиента, както и в представителството в административни процедури пред националните и международни органи и институции за закрила на индустриалната собственост. Представител по индустриална собственост под №325 пред Патентното ведомство на Република България. Европейски представител по марки и дизайни пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – Аликанте, Испания.

 

Чужди езици: руски и английски език.

Петър Калпакчиев

Юрист. Адвокат към Софийската адвокатска колегия. Кариерата му започва с 6-годишна практика, като юрисконсулт в правния отдел на Патентно ведомство на Република България, където е процесуален представител на ПВ по съдебни спорове за обекти на индустриалната собственост. В същия период е и представител на ПВ на Република България в Комитета за бюджет и финанси на Европейското патентно ведомство, гр. Мюнхен.  Представител по индустриална собственост под №262 пред Патентно ведомство на Република България. Представител по марки и дизайни под №37410 пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – Аликанте, Испания.

Интереси: литература, кино и технологии.

Чужди езици: английски език.

Лиляна Христова

Патентен експерт в областта на химията, биологията и микробиологията, със 17 годишен опит в Патентно ведомство на Република България и 9 години в Медицинска академия гр.София и Военно-медицинска академия гр. София. С компетенции във фармацията, медицината, козметиката, ветеринарната медицина и производсвото на средства за растителна защита. През 1994 г. е лицензирана, като представител по индустриална собственост под №061 пред Патентното ведомство на Република България. 

Представител под № 132650 пред Ведомството по европейски патенти в Мюнхен. Представител по европейски марки и дизайни под №37410 пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – Аликанте, Испания.

Интереси: кино и литература.

Чужди езици: руски, немски и английски език.

Божана Неделчева

Юрист и преподавател по право с 40-годишен професионален стаж в областта. Фокусирана основно върху изготвяне на правни анализи, стратегии за защита на обекти на интелектуалната собственост и за цялостното поддържане и управление на ИС-портфолиото на клиента, както и в процесуалното представителство в административни процедури пред съответните органи и институции в страната.

Български представител по индустриална собственост под №201 пред Патентното ведомство на Република България. Европейски представител по марки и дизайни под №88622 пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост – Аликанте, Испания. 

Чужди езици: френски език.

Иванела Пейчева

Експерт по икономика и финанси със 6-годишен опит в областта на финансовото планиране и търговско обслужване на бизнеса, като служител на Стопанска камара. Магистър по финанси от Университета на Барселона. Фокусирана върху подготовката и управлението на бизнес проекти, подпомагани по финансиращите програми на Европейския съюз, в секторите на индустрията и селското стопанство. Участва в изготвянето на финансови анализи, проучвания, консултации и оценки на компании.

Интереси: музика и танци 

Чужди езици: английски, испански и руски език. 

Ивайло Стефанов

Експерт по механо-електротехника и електроника и двигатели с вътрешно горене от Технически университет гр.София, с 10 години опит в областта, в т.ч. в научната сфера. Специализира Интелект уална собственост към Института за следдипломна квалификация на УНСС гр.София. Подпомага представителите по индустриална собственост във връзка с патенти от областта на механо-електротехниката и ДВГ. 

Интереси: риболов и конструиране

Чужди езици: румънски и английски език.

Денис Димитров

Експерт в областта на информационните технологии с 4 години професионален опит, като разработчик на софтуерни продукти и програми. Последна година студент по строителство и архитектура от УАСГ гр.София. Подпомага представителите по индустриална собственост във връзка с авторско право и патенти от областта на ИТ технологиите. Работи с Microsoft Office™, AutoCad, Civil 3D , Drupal Site building

Интереси: фристайл футбол – републикански шампион за

България 2014 и участник на световно първенство в Салвадор,

Бразилия. 

Чужди езици: английски 

Гергана Атанасова

Финансов експерт и консултант с 11 години опит в разработването и управлението на проекти, финансирани по програми на ЕС, с основен фокус – Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и в т.ч. проекти за модернизиране на земеделските стопанства (вкл. машинни паркове), проекти за преработка на земеделски продукти, инфраструктурни проекти, такива свързани с въвеждането на възобновяеми енергийни източници и др. Има в практиката си над 150 успешно разработени и изпълнени проекта, в двата програмни периода 2007-2013 и ПРСР 2014-2020. Работи по изготвянето на финансови анализи, проучвания, консултации и оценки на компании, по изработването на финансови модели, бизнес планове и прогнози, във връзка с подготовката и управлението на бизнес-проекти, подпомагани по финансиращите програми на Европейския съюз.
Интереси: пътешествия
Чужди езици: английски