София, пл. Славeйков 11
ет. 2, офис 5
моб: 0889220101; 0887956766
Tel./Fax: + 3592 9812788
office@rppartners-bg.com.

За нас

RP PARTNERS LTD е адвокатска кантора със седалище гр.София. Основен предмет на дейност на дружеството са адвокатските, консултанските и представителски услуги в областта на интелектуалната собственост. Ние предлагаме качество на предлаганите услуги, коректност и отговорност.
Патенти
Патентът е изключително право предоставено за изобретение - продукт или метод, коeто главно предлага нов начин за получаване на даден продукт или ново техническо решение на даден проблем.
more...
Марки
Търговската марка (ТМ) идентифицира произхода на стоките и услугите като гарантира отличителността им от стоките и услугите на конкуренцията.
more...
Дизайн
Промишленият дизайн е декоративното или естетическо възприятие на външния вид на всеки продукт.
more...
Полезен модел
Полезният модел (ПМ) предоставя изключително право за изобретение на притежателя. ПМ е сходен обект на патента с някои малки, но съществени разлики.
more...
Други
Услуги пред различни национални и международни органи
more...